Příspěvky

09.11.2011 20:19

 

Probíhá kontrola úhrad příspěvků, je evidováno dost nedoplatků. Zkontrolujte prosím Vaše platby a zejména správnost účtu, na který je posíláte. Případné nesrovnalosti prosím oznamte.

číslo účtu :           107-1040803339/0800
konstantní symbol: 0558
měsíčně :             400 Kč, 
děti do 6 let 100,-Kč

variabilní symbol:   RČ dítěte

zpráva pro přijemce - jméno příjmení dítěte

Sourozenci v klubu platí pouze za jednoho.